Kluczowe role kobiet

Najwięcej polskich bizneswoman działa w sektorze pomocy społecznej, prowadzą też połowę firm związanych z opieką zdrowotną. Nowe dane z KRS

Polskie przedsiębiorczynie realizują się głównie w działalności związanej z pomocą społeczną, która odgrywa szczególnie ważną rolę w obecnej sytuacji. Jak wynika z nowych danych z KRS, do kobiet należy zdecydowana większość firm związanych z tą branżą - ponad ¾. Również ponad połowa przedsiębiorstw związanych z opieką zdrowotną i niemal połowa w branży edukacyjnej jest zarządzana przez kobiety. Niestety ogólna liczba firm należących do kobiet jest niższa niż rok temu, a w dodatku spada wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. Najwyższy odsetek przedsiębiorczyń jest w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Wiele polskich przedsiębiorczyń działa w branży związanej z opieką i zdrowiem, jak wynika z analizy Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką w pierwszym kwartale 2022 r. przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. Największy odsetek działalności należących do kobiet, bo aż 76 proc., jest zarejestrowany w sekcji „pomoc społeczna bez zakwaterowania”, obejmującej m.in. różnego rodzaju wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekę nad dziećmi, w tym żłobki. W pokrewnej sekcji „pomoc społeczna z zakwaterowaniem” do kobiet należy 64 proc. firm, a w sekcji „opieka zdrowotna” 55 proc. Obejmuje ona m.in. praktyki lekarskie i stomatologiczne oraz działalność fizjoterapeutyczną, a także pielęgniarską i położniczą. Kobiety są również właścicielkami ponad połowy firm sklasyfikowanych jako „produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych substancji farmaceutycznych”. Sporo przedsiębiorczyń działa też w branży edukacyjnej - należy do nich 46 proc. biznesów, m.in. przedszkoli, szkół, firm organizujących wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, szkół językowych i nauki jazdy, a także firm doradztwa zawodowego czy prowadzących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Trzecim pod względem liczby firm należących do kobiet sektorem jest „pozostała indywidualna działalność usługowa”, obejmująca m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, pralnie, solaria, salony masażu i odchudzające, salony tatuażu i piercingu oraz agencje hostess i biura matrymonialne, ale również opiekę nad zwierzętami oraz ich pielęgnację, domy pogrzebowe, działalność astrologiczną i spirytystyczną. W tej bardzo pojemnej kategorii kobiety stanowią 63,5 proc. wszystkich właścicieli biznesów.

Polki realizują się również w finansach i turystyce, nie brakuje ich w handlu

Wiele polskich przedsiębiorczyń działa też w branżach związanych z finansami. Należy do nich nieco ponad połowa firm z sektora działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, a także 47 proc. zarejestrowanych w sektorze ubezpieczeń, reasekuracji oraz funduszy emerytalnych. Sporo firm zarządzanych przez kobiety znajdziemy też w branży turystycznej - 48,5 proc. w sektorze zakwaterowania, obejmującym hotele, obiekty noclegowe i pola kempingowe, oraz 48 proc. w sektorze „działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”.

Zdominowane przez kobiety są również branże „produkcja odzieży” - 62 proc. firm - oraz „produkcja wyrobów tekstylnych” - 53,5 proc. Własnością kobiet jest też ponad połowa przedsiębiorstw zarejestrowanych w kategorii „działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi” oraz połowa w kategorii i „handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”.

Świat idzie naprzód, coraz więcej kobiet chce i ma możliwości, by realizować swoje ambicje biznesowe. Wiele z nich jednak cały czas napotyka na swojej drodze liczne trudności, szczególnie w trudnej obecnej sytuacji gospodarczej. Wciąż popularne jest przekonanie, że w obliczu jakichkolwiek problemów to kobieta powinna zrezygnować z kariery, by zająć się domem i rodziną. Jako nowoczesna firma wyznaczająca trendy nieustannie działamy m.in. na rzecz równouprawnienia i różnorodności w biznesie czy to poprzez inicjatywę Razem.One - gdzie podkreślamy znaczenie różnorodnych zespołów dla lepszej współpracy i efektów biznesowych, czy takie kampanie jak WłączOne, w której zachęcamy kobiety do wybrania technologicznej ścieżki kariery dlatego z radością zaangażowaliśmy się w inicjatywę na rzecz wsparcia przedsiębiorczości kobiet, jaką jest konkurs Bizneswoman Roku. Wspólnie możemy zmienić świat na lepsze - mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska.

Podsumowując, do kobiet należy 32,5 proc. firm w Polsce, co w stosunku do ubiegłego roku stanowi spadek o 3 proc. Jednak liczba właścicielek spada wraz z rosnącą wielkością przedsiębiorstw. W sektorze firm mikro, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, kobiety są właścicielkami 31 proc. W przypadku małych firm (od 10 do 50 pracowników) jest to 25,5 proc., średnich (od 51 do 250 pracowników) już tylko 15,7 proc., a w sektorze dużych firm (powyżej 250 pracowników) - zaledwie 13,3 proc.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS za rok 2021. Badanie przeprowadzono w połowie stycznia 2022 r.


Źródło: Informacja prasowa

HARDLAB BIALE

HardLab to serwis blogowy na którym znajdziesz aktualne informacje związane z branżą technologiczną, tym co nas otacza oraz tym co dzieje się w internecie.